Ø203mm 시 험 용 체 가 격               굵은골재용시험체 
                                                                                                                                 2021년4월1일 현재

호 칭 번 호

KS 호칭

체눈의 크기

도 매 가 격

 

 

 

 

 

치 수(mm)

 개 당

도 매 가 격

청 계

규격치수

치  수

Each Price

 6.3

 

6.3 ㎜

75,600

6.7

1

62,400

3.5

5.6

5.6 ㎜

"

 

 

5 ㎜

 "

8

1

62,400

4

4.75

4.75 ㎜

 "

5

4

4 ㎜

 66,000

9.5

1

62,400

6

3.35

3.35 ㎜

 "

7

2.8

2.8 ㎜

 "

11.2

1

62,400

8

2.36

2.36 ㎜

 "

10

2

2 ㎜

 "

13.2

1

62,400

12

1.7

1.7 ㎜

 "

14

1.4

1.4 ㎜

 "

16

1

62,400

16

1.18

1.18 ㎜

 "

18

1

1 ㎜

 "

19

1

62,400

20

850

850㎛

 "

25

710

710㎛

62,400

22.4

1

62,400

30

600

600㎛

"

35

500

500㎛

 "

26.5

1

62,400

40

425

425㎛

 "

45

355

355㎛

 "

31.5

1

62,400

50

300

300㎛

 "

60

250

250㎛

 "

37.5

1

62,400

70

212

212㎛

 "

 

 

200㎛

 66,000

45

1

62,400

80

180

180㎛

 "

 

 

160㎛

 "

53

1

62,400

100

150

150㎛

 "

120

125

125㎛

 "

63

1

62,400

140

106

106㎛

 "

 

 

100㎛

 75,,600

75

1

62,400

170

90

90㎛

 "

200

75

75㎛

 "

90

1

62,400

230

63

63㎛

 85,800

270

53

53㎛

119,900

106

62,400

325

45

45㎛

 130,900

400

38

38㎛

 231,000

125 

1

62,400

 

 

32㎛

 305,800

500

25

25㎛

 476,300

씻기 시험용

 Ø203mm x 100mm
(#4~#200) 

1

111,800

635

 

20㎛

1,173,700

Pan & Cover

 

 41,800

Rubber - Ring (그림보기)

 各各 1

 4,000

(Dia. 203mm x 41mm 기준 가격)   (그림보기)

*부가가치세 10% 별도금액

  Frame는 Brass, Screen는 Stainless