Φ305로탑 체가름시험기 / CG-213-12
Specification
작동방식(Operation) 모터 구동식
체거리수 (Sieving Quantity) Pan & Cover 포함4개
운동방향 (Moving) 좌우로구동 / 탬핑
타이머 (Timer) Digital Timer / 99min 59sec.
노킹 (Knocking) 145
모터 (Motor) 단상 AC220V / 60Hz / 1/2HP
크기 (Dimention) 1080W X 540D X 1060H
중량 (Weight) 213Kg